Open Consent Text

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AÇIK RIZA METNİ

Op. Dr. Caner Kaçmaz tarafından sizinle paylaşılan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma metni kapsamında Op. Dr. Caner Kaçmaz nezdinde işlenen kişisel verilerinizin, yasada işleme şartı olarak belirtilen hallerin varlığı haricinde, aşağıda belirtilen şekillerde işlenebilmesi amacıyla açık rızanız talep olunmaktadır: 

  • Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Sağlık Verisi ve paylaşmış olduğum diğer kişisel verilerimin, https://drcanerkacmaz.com internet sitesi üzerinden iletişim formu vasıtasıyla alınması sürecinde yetkili kişilere veya yetkili servislere ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmasına, 
  • Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Sağlık Verisi, Görsel ve İşitsel Veriler ve paylaşmış olduğum diğer kişisel verilerimin,ad-soyad, T.C.Kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, telefon numarası, yapılacak olan tıbbi işlem için yapılacak teşhis ve testler için paylaşılan sağlık verileri, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler v.b. bilgilerimin yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve Op. Dr. Caner Kaçmaz ’in insan kaynakları ile finansal ve/veya hukuki vb konularda hizmet aldığı kurumlara/kişilere aktarılmasına, 
  • Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel verilerimin; kamera kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlarımın işlenmesine ve aktarılmasına,
  • Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Sağlık Verisi ve paylaşmış olduğum diğer kişisel verilerimin, müşteri memnuniyetinin ölçülmesi Op. Dr. Caner Kaçmaz tarafından bu iş için ilgili anket hizmeti veren üçüncü kişilere aktarılmasına, 
  • Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Görsel ve İşitsel Veriler, fotoğraf ve video görüntülerimin ve paylaşmış olduğum diğer kişisel verilerimin, reklam öncesi ve sonrası, lansman öncesi ve sonrası yapılan araştırmalar ve tanıtımlar kapsamında işlenmesine ve bu kapsamda internet, sosyal medya ve diğer medya kanallarında kullanılması da dahil olmak üzere elde edilmesine ve pazar araştırması şirketlerine aktarılmasına, 
  • Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Sağlık Verisi, Mesleki Veriler, Finansal Veri ve paylaşmış olduğum diğer kişisel verilerimin Satış/Servis kampanyalarına katılımın artırılması amacıyla yapılan kampanya tanımlarının tarafıma aktarılması sürecinde işlenmesine ve bu kapsamda, bayiler ile hizmetlerinden faydalanılan ajanslara aktarılmasına, 

İşbu metinde yer alan hususlarla alakalı vermiş olduğum açık rızam hakkında ayrıca Op. Dr. Caner Kaçmaz , bünyesinde almış/alacak olduğum hizmete ilişkin olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişisel verilerimin Op. Dr. Caner Kaçmaz  tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında bilgilendirildim. Bu kapsamda tarafıma sunulan Aydınlatma Metnini okumuş ve anlamış bulunmaktayım. Op. Dr. Caner Kaçmaz  tarafından sunulan hizmetlerin sağlanmasından önce, sağlanması sırasında veya sağlanmasından sonra Op. Dr. Caner Kaçmaz tarafından şahsımdan rızam ile alınmış olan veya şahsım tarafından Op. Dr. Caner Kaçmaz  ile paylaşılmış olan tüm kişisel bilgilerimin ve görüntülerimin, Op. Dr. Caner Kaçmaz  tarafından, kanunlara uygun biçimde, gerek yasal gereklilikler için, gerek bilimsel ve teknik araştırmalar için her türlü iletişim, internet, sosyal medya ve diğer medya kanalında kullanım da dahil olmak üzere elde edilmesine, süresiz olarak kaydedilmesine, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilmesine, kullanılmasına, değiştirilmesine, yeniden düzenlenmesine, açıklanmasına, sınıflandırılmasına, bilgilerimin yurtdışı aktarımına, elde edilebilir hale getirilmesine ve sair suretler ile işlenmesine izin veriyorum.

Op. Dr. Caner Kaçmaz
Dr. Caner Kaçmaz
Can respond within approximately 1 hour.
Dr. Caner Kaçmaz
Hello, how can I help you?
18:07
Cookie Policy Dr. As Caner Kaçmaz, we use cookies on our website. This Cookie Policy ("Policy") It is valid for the website https://drcanerkacmaz.com/ managed by Caner Kaçmaz and cookies will be used as stated in this Policy.

I agree